top of page

Bertil Wennborgs Stiftelse

Bertil Wennborgs Stiftelses uppdrag är att främja forskning, utbildning och undervisning inom psykoanalys. Varje år delar stiftelsen bland annat ut stipendier. Den nya identiteten leker med former och det oväntade. Öppna frågor där svaren alltid ligger i betraktarens öga.

Tjänster

Kund

Visuell identitet
Logotyp
Grafisk design
No code webb

UX
Art Direction

Copywriting

Bertil Wennborgs Stiftelse

År

2023

BWS_Case_01.jpg

För främjandet av forskning, utbildning och undervisning inom psykoanalys.

Stiftelsen påbörjade sitt arbete med utdelningar redan 1992 då Bertil Wennborg levde. Efter Bertils död tillfördes Stiftelsen kapital genom testamente. Stiftelsen beslöt att som en del i att nå det övergripande syftet även anordna ett årligt seminarium i Helsingborg. ”Bertil Wennborgs-dagen” är en inspirerande heldag med föredrag till vilka intresserade inbjudes för en mindre avgift. Dagen har genom åren utvecklats till en viktig mötesplats och kan samla närmare 250 personer för utbildning och dialog. Vidare har Stiftelsen valt att årligen utdela stipendier. I regel är det 15–20 stipendiater som erhåller stöd.

BWS_Case_02.jpg
Bertil_Wennborgs_Stiftelse_background_iPhone.jpeg
bertil_wennborgs_stiftelse_konstverk.jpg
bottom of page