top of page

Our Services

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

What We
Offer

01

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

03

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

05

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

02

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

04

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

06

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Varumärkesplattform

Vi som varumärkesbyrå hjälper dig att skapa ett strategiskt styrdokument som blir själva grunden i all kommunikation. Varumärkesplattformen omfattar ditt företags vision, mission, affärsidé, kärnvärden, varumärkeslöften, varumärkesidentitet, positionering och målgrupper. 

Kampanj

När vi tillsammans skapar en lyckad kampanj så börjar vi med syftet. Vi definierar målgruppen och sätter tydliga mål. Utifrån detta skapar vi ett övergripande kampanjkoncept och vilka kanaler ni bör använda för att få bäst effekt och uppnå de uppsatta målen. 

 

Media

Vi hjälper dig med mediestrategi som passar din kampanj och dina mål. När vi enats om rätt kanaler så sköter vi förhandling, bokning och utvärdering. På så sätt kan vi löpande korrigera kampanjens mediemix så att vi når störst effekt.


Sociala medier strategi

Tillsammans sätter vi en strategi för sociala medier så att allt du postar följer samma syfte. Genom att svara på varför, vad, var och till vem så sätter vi en plan hur du når dina företagsmål.


Event

Vi börjar med att diskutera era mål, förväntningar och önskemål. Utifrån detta skapar vi idéer och upplevelser så att eventet blir lyckat och når era mål. Vi sätter ihop en kommunikationsplan och kreerar material i from av digitala och tryckfärdiga original. Ett bra event är så mycket mer än bara en eventyta.

 

Kommunikationsplattform

För att skapa en kommunikationsplattform som verkligen används så ska den innehålla riktlinjer för hur ditt företag kommunicerar internt och externt. Vi utgår från varumärkesplattformen när vi tar fram beskrivningar av huvudbudskapet, målgrupper, ett kreativt kommunikationskoncept (ofta kallat manifest), bildspråk och tonalitet.

Visuell identiet

När vi tar fram en visuell identitet så gör vi en omvärldsanalys och tittar närmare på vad ditt företag står för och vad det har för nytta. Vi ser till att skapa ett unikt visuellt uttryck genom logotyp, färger, typsnitt m.m.

 

Reklamfilm

Vi hjälper er från idé till färdig filmproduktion. Allt från manus, casting, inspelning, klippning, musik, effekter till slutligen uppladdning av färdig film till valda kanaler.

 

Nyhetsbrev designmall

Hur ett nyhetsbrev är utformat kan vara skillnaden mellan att mailet läses eller åker direkt i papperskorgen. Vi utgår från ditt företags tonalitet och grafiska profil när vi skapar en snygg och effektiv designmall. Mallen återanvänds och redigeras för att effektivisera ditt arbete och samtidigt behålla en hög professionell nivå.

Exempel på fler tjänster
Sociala Medier inlägg
Banners
Pressmeddelande
Nyhetsartikel
Printannons
Kundcase
Website
Budskapsplattform
Nyhetsbrev

I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.

Robb Walters

bottom of page