top of page

Från 500 individuella resurser till ett team.

Team Marin har sedan starten 2016 arbetat tillsammans med försäkringsbolag för att med hjälp av sitt rikstäckande nätverk av ca 500 lokala resurser ta hand om försäkringstagare som på ett eller annat sätt är i behov av snabb experthjälp till havs. Men kunskapen om vad Team Marin gör och står för var väldigt låg. Utmaningen var att stärka Team Marin som varumärke, förpacka deras tjänsteerbjudande och samtidigt få över 500 resurser att upplevas som ett team.

Tjänster

Varumärkesplattform & strategi
Varumärkesarkitektur
Design strategi
Visuell identitet

Kommunikationsplattform

Tone of voice

Tagline

Reklambyrå
Designbyrå
Contentbyrå

Kund

Team Marin

År

2022

Team Marin resurs på sin båt

Process. Team Marin ville förtydliga och förtärka sitt varumärke, men inte på bekostnad av dess rykte som en pålitlig partner. För att ta fram en ny varumärkesplattform hade Bombinate och Team Marin flera workshops och kreativa sessioner.

Team Marin resurs i sin båthytt

Lösning

Bombinate hjälpte Team Marin att skapa sin långsiktiga vision, mission och formulera företagets manifest. Vi utvecklade historien bakom och det faktum att Team Marin är skapat av båtfolk, för båtfolk. Och genom en tydlig varumärkesarkitektur och en ny varumärkesidentitet gick Team Marin från att vara ett fantastiskt företag till att bli ett modernt, starkt och inspirerande varumärke. Fyllt med förtroende och nautisk kunskap.

Fyr navigation båtassistans

Lokal båtassistans över hela landet

bottom of page