top of page

Teyze

Teyze är en start-up inom ehälsa som tillhandahåller lösningar till både offentliga och privata vårdgivare. Vi hjälpte Teyze att utveckla allt från varumärkesplattform till UX-implementeringar. Resultatet är en dynamisk identitet baserad på en välbalanserad blandning mellan teknik och mänsklighet.

Tjänster

Varumärkesplattform

Visuell identitet

Brand book
Tone of voice
Tagline

Reklambyrå

Kund

Teyze

År

2022

GIF_Teyze_test_4.gif

En identitet som andas av omtanke.
Rätt kunskapsutbyte för oss närmare samman vilket bidrar till att vi kan göra livet bättre för de vi bryr oss om. Symbolen är uppbyggd av sammansatta kontaktpunkter – Teyze, personalen, kunderna och de anhöriga. Alla knyts samman och kommunicerar med varandra för att skapa mer omtanke inom hemtjänsten. Teyze består dessutom av två stavelser. Det är Tey och det är ze, vilket gör att vi använder T och Z. Den mjuka och moderna symbolen balanseras av ett traditionellt och tryggt wordmark. En kombination som tydligt speglar vår syn på omsorg, trygghet och kunskapsutbyte.

Teyze Hemstjänst app Stockholm tradition moster

Teyze betyder "moster" vilket enligt tradition är den som knyter samman och tar hand om familjen.

När övriga aktörer talar om att effektivisera och förenkla så väljer Teyze att tala om mjuka värden och påvisa själva resultatet. Teyze drivs av att på ett kostnadseffektivt sätt ge mer omsorg till alla parter. De är hjärtliga i sitt tillvägagångssätt och använder teknik för att kunna göra hemtjänsten bättre för alla.

Värdeorden trygghet, delaktighet, inflytande och transparens hjälper Teyze att ständigt utvecklas och att nå sin önskade marknadsposition.

Kitu_Mobile.jpg

Web & Mobile

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

Black Edition

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

bottom of page