top of page

Vissa saker passar bäst skräddarsydda.

Tjänster

Större projekt till fast pris.

Tjänster

En del projekt är svåra att sätta ett exakt pris på innan vi har specificerat dina exakta behov och budget. Därför börjar vi alltid dessa projekt med ett kostnadsfritt möte där vi i detalj går igenom vad du behöver. Utifrån detta sätter vi ett fast pris och en tidsplan. Det är viktigt med total transparens för att du ska få mest ut av vårt samarbete. Då sparas tid, pengar och du kan enklare nå dina affärsmål. Hittar du inte tjänsterna du behöver? Kontakta oss så fixar vi ett bra fast pris till dig.

Bombinate Creative Consulting Communication On Demand symbol

Varumärkesplattform

Vi som varumärkesbyrå hjälper dig att skapa ett strategiskt styrdokument som blir själva grunden i all kommunikation. Varumärkesplattformen omfattar ditt företags vision, mission, affärsidé, kärnvärden, varumärkeslöften, varumärkesidentitet, positionering och målgrupper. 

 

Fast pris på förfrågan.

Kampanj

När vi tillsammans skapar en lyckad kampanj så börjar vi med syftet. Vi definierar målgruppen och sätter tydliga mål. Utifrån detta skapar vi ett övergripande kampanjkoncept och vilka kanaler ni bör använda för att få bäst effekt och uppnå de uppsatta målen. 

 

Fast pris på förfrågan.

Media

Vi hjälper dig med mediestrategi som passar din kampanj och dina mål. När vi enats om rätt kanaler så sköter vi förhandling, bokning och utvärdering. På så sätt kan vi löpande korrigera kampanjens mediemix så att vi når störst effekt.


Fast pris på förfrågan.

Sociala medier strategi

Tillsammans sätter vi en strategi för sociala medier så att allt du postar följer samma syfte. Genom att svara på varför, vad, var och till vem så sätter vi en plan hur du når dina företagsmål.


Fast pris på förfrågan.

Event

Vi börjar med att diskutera era mål, förväntningar och önskemål. Utifrån detta skapar vi idéer och upplevelser så att eventet blir lyckat och når era mål. Vi sätter ihop en kommunikationsplan och kreerar material i from av digitala och tryckfärdiga original. Ett bra event är så mycket mer än bara en eventyta.

 

Fast pris på förfrågan.

Kommunikationsplattform

För att skapa en kommunikationsplattform som verkligen används så ska den innehålla riktlinjer för hur ditt företag kommunicerar internt och externt. Vi utgår från varumärkesplattformen när vi tar fram beskrivningar av huvudbudskapet, målgrupper, ett kreativt kommunikationskoncept (ofta kallat manifest), bildspråk och tonalitet.


Fast pris på förfrågan.

Visuell identiet

När vi tar fram en visuell identitet så gör vi en omvärldsanalys och tittar närmare på vad ditt företag står för och vad det har för nytta. Vi ser till att skapa ett unikt visuellt uttryck genom logotyp, färger, typsnitt m.m.

 

Fast pris på förfrågan.

Reklamfilm

Vi hjälper er från idé till färdig filmproduktion. Allt från manus, casting, inspelning, klippning, musik, effekter till slutligen uppladdning av färdig film till valda kanaler.

 

Fast pris på förfrågan.

Nyhetsbrev designmall

Hur ett nyhetsbrev är utformat kan vara skillnaden mellan att mailet läses eller åker direkt i papperskorgen. Vi utgår från ditt företags tonalitet och grafiska profil när vi skapar en snygg och effektiv designmall. Mallen återanvänds och redigeras för att effektivisera ditt arbete och samtidigt behålla en hög professionell nivå.


Fast pris på förfrågan.

Exempel på fler större projekt till fasta priser 

Business design, branding design, account based marketing, kommunikationsrådgivning, Creative Director (projekt), naming process och tagline, employer branding, hållbar marknadskommunikation, influencer marketing, kreativ rådgivare till reklambyrå, designbyrå, contentbyrå.
bottom of page